"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2020-01-20
Zastanawiacie się z pewnością, co dalej dzieje się z Waszymi wnioskami?
Już wyjaśniamy....

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
  1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
  • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
2020-01-17
Za nami pierwszy nabór wniosków nr 1/2020!
W ramach naboru dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną) wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 1 749 542,00 zł, przy dostępnym limicie środków 1 509 927,69 zł.Multicentrum
2020-01-14
Zapraszamy na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos !
Zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" na otwarcie Multicentrum Misja Kampinos. 
Więcej szczegółów niebawem. 
2019-12-23
Chcemy się z Wami podzielić dobrą wiadomością...

Po wielomiesięcznych trudach realizacja projektu Multicentrum Misja Kampinos została ukończona!
Zobaczcie sami efekty pracy.

dla beneficjenta
2019-12-20
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - data publikacji 20/12/2019
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych
»
2019-12-20
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020 - data publikacji 20/12/2019
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.2  Poprawa  dostępności oferty kulturalnej na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
misjakampinos.pl"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl