"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-04-28
Konferencja z Urzędem Marszałkowskim
28 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie on-line z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W trakcie spotkania omówione zostały zasady ubiegania się przez LGD o podwyższenie środków w ramach poddziałania 19.2 i 19.4 oraz ponownie poruszono temat inteligentnej wioski (smart village) jako głównego pola zainteresowania nowego okresu programowania na lata 2023-2027. 
Skrót z ważniejszych informacji przekazanych przez UM:
  •  Budżet LGD zostaje przeliczony na euro dodatkowo LGD może wystąpić o zwiększenie środków w ramach poddziałania 19.2 tj. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 tj. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 
  • Zostaje przywrócony II kamień milowy co oznacza, że do dnia 30 czerwca 2023 r. beneficjenci LGD powinni podpisać 85% umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.
  • SMART VILLAGE jako idea zmierzająca do poprawy jakości życia na wsi, która powinna opierać się na wykorzystaniu innowacji społecznej i technologicznej wraz z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i infrastruktury przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zarówno finansowych jak i obciążenia dla ludzi i środowiska.
Pomysły dotyczące nowego okresu programowania zaczynają powoli kiełkować w naszych głowach, planujemy też na jakie działania przeznaczyć dodatkowe środki jeszcze w tym okresie programowania. Będzie się działo!
Zobacz także:
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl