"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-10-08
Podsumowanie szkolenia nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów
Dnia 7 października br. w Urzędzie Gminy w Czosnowie odbyło się szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na szkoleniu został szczegółowo omówiony prawidłowy sposób wypełniania wniosku o płatność, warunki i terminy związane z jego składaniem oraz dokumenty będące załącznikami do wniosku.

Dodatkowo zostały omówione zasady wnioskowania o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy, wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz inne zgłoszone zapytania przez Beneficjentów.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność, zaangażowanie oraz aktywny udział. Poruszone problemy są niezwykle istotne przy prawidłowej realizacji projektów oraz ich rozliczania.
Prezentacja ze szkolenia z dnia 07.10.2019
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl