"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
46
 
 
2020-02-14
Dziś Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" otrzymało zaproszenie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do popisania kolejnego aneksu nr 9 do umowy ramowej.
-----------------------------
Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami ⤵️

❤️ Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
❤️ Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

które są dostępne są na stronie www.lgdkampinos.pl w zakładce - informacje.
-----------------------------

Miłej lektury!
2020-02-11
Z przyjemnością będziemy się dzielić z Wami dobrymi praktykami Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" w wydarzeniu Dobre praktyki Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  link
2020-01-31
Szanowni Beneficjenci,
od dnia dzisiejszego Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" wysyła pisma (listem poleconym oraz e-mailem) do wszystkich Beneficjentów, którzy otrzymali płatność ostateczną do złożenia ankiety monitorującej realizację projektów objętych wsparciem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

2020-01-27
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 04 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy.
2020-01-27
                                                                                                                                                               
2020-01-24
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy członków Rady, członków Zarządu, członków LGD, mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 24 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Czosnów ul. Gminna 6, sala 15 (piętro I).

2020-01-24
Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD (gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Ożarów Mazowiecki) na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".

2020-01-23
Już wyjaśniamy...

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
  1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
  • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.


2020-01-23
W ramach naboru dla operacji w zakresie przedsięwzięć:

-  2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 169 297,00 zł, przy dostępnym limicie środków 169 297,18 zł

-  3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 250 000,00 zł, przy dostępnym limicie środków 248 0004,29 zł

-  3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 204 450,00 zł, przy dostępnym limicie środków 154 450,33 zł

-  3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 350 000,00 zł, przy dostępnym limicie środków 250 000,00 zł.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
46
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl