"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2019-08-09
Wyjazd studyjny - wizyta partnerska na obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór
Zapraszamy osoby z województwa lubelskiego z obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus”, z województwa wielkopolskiego z obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska”, z województwa mazowieckiego z obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”
- wytwórców, lokalnych przedsiębiorców
- członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów
- przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD
- koordynatorów gminnych, osoby z grup defaworyzowanych
- przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną na wizytę partnerską na obszar partnera goszczącego - LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”.
2019-08-08
Co to był za dzień!

Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć na naszym obszarze działania przedstawicieli Tureckiej Agencji Rolnej oraz przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia i liczymy, że niebawem rozwinie się współpraca na gruncie międzynarodowym. Multicentrum
2019-07-11
Praca wre na budowie...
Dzisiejsza wizyta w Multicentrum Misja Kampinos ❤️
Zobaczcie, jak postępują prace! 
2019-06-12
Wizyta w Multicentrum
Jesteśmy coraz bliżej otwarcia Multicentrum Misja Kampinos!
Na budowie trwają prace wykończeniowe i ostatnie roboty budowlane. Zobaczcie ich efekt.

dla beneficjenta
2019-08-01
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD). 

Serdecznie zapraszamy na dyżur Rady!
»
2019-08-01
Dyżury Członków Rady! Nabór nr 7/2019, 8/2019 i 9/2019!
Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD). 

Serdecznie zapraszamy na dyżur Rady!
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
misjakampinos.pl"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl