"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2021-10-25
Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej!
Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD (gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Leszno, Błonie, Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Ożarów Mazowiecki) na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".

Rejestracja uczestników będzie odbywała się w terminie od 26 października 2021 r. do 24 listopada 2021 r.


Przypominamy, że Wnioskodawca, który uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia otrzymuje 5 pkt.
2021-10-21
Świetna wiadomość,
kolejne pieniądze trafią na obszar działania Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Błonie, Leszno, Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Ożarów Mazowiecki).

Dziś podpisaliśmy aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Budżet LSR Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" został zwiększony  w ramach 19.2 wynosi 930 000,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 3 720 000,00 zł), a limit 19.4 zwiększył się o 111 600,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 446 400,00 zł).

Razem 4 166 400,00 zł / 1 041 600 €.

Budżet LSR Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" na lata 2014-2020 wynosi 21 791 400,00 zł/ 5 447 850 €.

Multicentrum
2021-10-22
Konkurs na stanowisko: specjalista ds. informatyki (1/2 etatu)
Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. informatyki (1/2 etatu) w Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie.

Więcej informacji w ogłoszeniu!
2021-10-22
Konkurs na stanowisko: sprzątaczka (1/8 etatu)
Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ogłasza konkurs na stanowisko sprzątaczka (1/8 etatu) w Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie.

Więcej informacji w ogłoszeniu!

dla beneficjenta
2021-10-08
Wyniki oceny operacji własnej w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW  w zakresie  przedsięwzięcia 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji przedstawiamy wyniki oceny operacji:
»
2021-10-06
Posiedzenie Rady (ocena i wybór operacji nabór 5/2021)!
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 20 października 2021 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  1 wniosek  - ogłoszenie nr 2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych; 1 wniosek  - ogłoszenie nr 3/2021 -Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego; 10 wniosków- ogłoszenie nr 4/2021 Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 7 wniosków- ogłoszenie nr 5/2021 Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.
»
ankieta dokumenty PROW
Zapraszamy na stronę internetową
Marki Lokalnej
kliknij
Zapraszamy na stronę internetową
Multicentrum
kliknij"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl